Προτάσεις Μελέτης

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΣΚΑΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΔΟΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ.
8,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ
Συ­νέ­χεια τοῦ ἑ­ξά­το­μου Συ­να­ξα­ρισ­τῆ τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­δή­μου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του († 1809) εἶ­ναι ὁ πα­ρών τό­μος, πού πε­ρι­λαμ­βά­νει νε­ώ­τε­ρους Βί­ους Ἁ­γί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­π’ ὅ­λο τόν κό­σμ
12,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΑΜΒΩΝ Θ´ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α΄ Μέρος: Τό τέλος τοῦ κόσμου: α) Συντέλεια, β) Ἀντίχριστος, γ) Β΄ Παρουσία, δ) Μἐλλουσα Κρίσις. Β΄ Μέρος Ἡ αἰωνιότητα: α) Αἰωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ε) Κόλασις.
8,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Οι Τρείς Γίγαντες ( Άγνοια, Λήθη, Ραθυμία)
Οἱ τρεῖς πνευματικοὶ γίγαντες ποὺ ὕπουλα καταστρέφουν ὅλο τὸ πνευματικὸ ἔργο τοῦ χριστιανοῦ. Πῶς ἀντιμετωπίζονται καὶ ποιὰ τὰ ἀποτελέσματα κάθε πάθους; Μᾶς ἐνημερώνουν οἱ σοφοὶ στὰ θεῖα Πατέρες τῆς ἐρήμου.
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες
Βέβαια τὸ πρῶτο μέλημα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ σωστοῦ συντρόφου. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα συνδέεται στενά, κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἱερῶν Πατέρων
2,00 €
Προσθήκη στο καλάθι
Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον γνωστὰ ἒργα τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο ἒχει βοηθήσει ἀμέτρητες ψυχές στὸν Ἀόρατο Πόλεμο, τὸν ὁποῖο διεξάγουν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ.
10,40 €
Προσθήκη στο καλάθι
Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς
Ὁ ἅ­γιος ᾽Ι­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος ὠ­νο­μά­σθη­κε ὁ κή­ρυ­κας τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καὶ τῆς με­τα­νοί­ας. Σπά­νια δέν θά ἀ­να­φερ­θῆ στίς ὁ­μι­λι­ες του στό θέ­μα τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης.
8,80 €
Προσθήκη στο καλάθι
Β΄ ΤΑ­ΠΕΙ­ΝΩ­ΣΙΣ, Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΦΑ­ΝΕΙΑ, Α­ΛΑ­ΖΟ­ΝΕΙΑ, ΚΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥ­ΧΗ­ΣΙΣ
῾Η τα­πε­ί­νω­σις εἶ­ναι ἡ με­γί­στη πά­ντων ἀ­ρε­τή.
9,60 €
Προσθήκη στο καλάθι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οί τιμές πού εμφανίζονται είναι ή τιμή τού βιβλόυ, τά ταχυδρομικά δέν περιλαμβάνονται

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης