EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΠΑΣ

Ἐξ ὁ­λο­κλή­ρου τυ­φλός, καὶ ἀ­πὸ τὴ νε­ό­τη­τά του μὴ προι­κι­σμέ­νος μὲ γε­ρὴ κρά­ση, ἀλ­λὰ ὄ­χι ὀ­κνη­ρὸς στὴν ἐρ­γα­σί­α, ὁ π. Ἀ­γά­πιος μὲ ζῆ­λο προ­σπα­θοῦ­σε νὰ μὴν χά­σει οὔ­τε μί­α ἀ­κο­λου­θί­α τῆς ἐκ­κλη­σί­ας

ο θείος έρως (ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ)

Ερωτευμένος πια θεϊκά, καίγεται εσωτερικά, γλυκά, και ξεσπάει εξωτερικά, παλαβά, μέσα στον θείο χώρο της σεμνότητος δοξολογώντας σαν άγγελος μέρα-νύχτα τον Θεό και Πλάστη του.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΣΥΡΟ

῞Ε­νας ἄν­θρω­πος ἤ πλη­σι­ά­ζει τόν Θεό ἤ ἐκ­πί­πτει ἀ­πό τήν ἀ­λή­θει­α. Αὐ­τό ἐ­ξαρ­τᾶ­ται ἀ­πό τήν κα­τε­ύ­θυν­ση στήν ὁ­ποί­α στρέ­φε­ται ὁ νοῦς του.

ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μού άρεσε πολύ ή σκητιώτικη ζωή, οί άκολουθίες οί αγρυπνίες μέσα στούς μικρούς Ναούς τών σπιτίων, καθώς επίσης καί οί Κυριακάτικες Λειτουργίες στό «Κυριάκό», στίς όποιες συγκεντρώνονταν όλοι οί πατέρες τής Σκήτης, αλλά μέ ενθουσίαζε καί όλη ή αναστροφή μαζί τους

Προτάσεις Μελέτης

Λόγος Περί Μετανοίας Λόγος Περί Μετανοίας

«Ἀποδεικνύει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή Μετάνοια καί ποιά εἰναι τά ἀποτελέσματά της καί ποιά εἶναι τά σημεῖα τῆς ἀληθινῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων ἀπό τόν Θεό.


ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ) ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)

Τὸ φο­βε­ρώ­τε­ρο μυ­στή­ριο πού ὑ­πάρ­χει στὸν ἄν­θρω­πο καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μὲ βά­σι τὴν πα­ρά­δο­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων.


 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες, καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος ἹερομονάχουΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γι­ὰ τὴν δι­κή σου σω­τη­ρί­α ἔ­δω­σε τὸν νό­μο καὶ τὶς ἐ­ντο­λὲς καὶ ἔ­στει­λε προ­φῆ­τες, οἱ ὁ­ποῖ­οι γι­ὰ ἄλ­λο πρᾶ­γμα δὲν ἐ­ρεύ­νη­σαν, πα­ρὰ μό­νο γι­ὰ τὸ πῶς νὰ σω­θῆς

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 

Τῇ 28ῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ζαχαρίου τοῦ ἐκ Προύσσης (†1802).

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης