EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: "Εις την Κυριακήν των Βαΐων" (Ομιλία 15)

όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, είναι η αγάπη και η πατρική κληρονομία που μας άφησε αναχωρώντας από αυτόν τον κόσμο είναι η αγάπη και η τελευταία ευχή που μας έδωσε ανεβαίνοντας προς τον Πατέρα αναφέρεται στην προς αλλήλους αγάπη μας

Η Μεγάλη Σαρακοστή στη ζωή μας

Αλλά τότε, μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας; Η απάντηση σ' αυτή την ερώτηση εξαρτάται πρώτα πρώτα - θα έλεγα και μοναδικά - από το αν επιθυμούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή ή όχι

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ἡ νηστεία λοιπὸν γι' αὐτοὺς ποὺ τὴν προτι­μοῦν εἶναι ὠφέλιμη ὅλον τὸν χρόνο, διότι ἡ δαιμο-νι­κὴ ἐπήρεια δὲν ἀποθρασύνεται κατὰ τοῦ νησ-τεύοντος καὶ ἐπὶ πλέον οἱ φύλακες ἄγγελοι τῆς ζωῆς μας μὲ περισσότερη φιλοπονία παραμένουν σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ τὴν νηστεία ἔχουν ἀποκαθαρθῆ

ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μού άρεσε πολύ ή σκητιώτικη ζωή, οί άκολουθίες οί αγρυπνίες μέσα στούς μικρούς Ναούς τών σπιτίων, καθώς επίσης καί οί Κυριακάτικες Λειτουργίες στό «Κυριάκό», στίς όποιες συγκεντρώνονταν όλοι οί πατέρες τής Σκήτης, αλλά μέ ενθουσίαζε καί όλη ή αναστροφή μαζί τους

Προτάσεις Μελέτης

Λόγος Περί Μετανοίας Λόγος Περί Μετανοίας

«Ἀποδεικνύει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή Μετάνοια καί ποιά εἰναι τά ἀποτελέσματά της καί ποιά εἶναι τά σημεῖα τῆς ἀληθινῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων ἀπό τόν Θεό.


ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ) ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)

Τὸ φο­βε­ρώ­τε­ρο μυ­στή­ριο πού ὑ­πάρ­χει στὸν ἄν­θρω­πο καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μὲ βά­σι τὴν πα­ρά­δο­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων.


 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;



Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες, καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου



ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αυτός που είναι άπιστος μέσα στην καρδιά του θα ικανοποιείται με τα αποτελέσματα των οδών του, αλλά ο αγαθός άνθρωπος με τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 

Εἰς τήν A΄, μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίαςτῆς Αἰγυπτίας

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί ὉμολογητοῦΜακαρίου, Ἡγουμένου Μονῆς τῆς καλουμένης Πελεκητῆς

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Γερόντιος καί Βασιλείδης ξίφει τελειοῦνται.

Ὁ δίκαιος Ἄχαζ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων Πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης