Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Βέβαια τὸ πρῶτο μέλημα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ σωστοῦ συντρόφου. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα συνδέεται στενά, κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἱερῶν Πατέρων

slide- Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Τό περισπούδαστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

slide-Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;

slide- Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σέ ἁπλό καί κατανυκτικό Βυζαντινό ὕφος. Σελ. 660

slide-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

slide-ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Προτάσεις Μελέτης
left right

ΣΥΝΑΞΑΡΙ

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ἀγαθός ὁ Θεός, ἀλλά καί δίκαιος...Ἐλεήμων, ἀλλά καί κριτής...Ἐλεήμων γάρ ὁ Κύριος, καί δίκαιος. Μή οὖν ἐξ ἡμισείας τόν Θεόν γνωρίζωμεν, μηδέ ἀφορμήν ῥαθυμίας τήν αὐτοῦ φιλανθρωπίαν λαμβάνωμεν

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης