EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Η Μεγάλη Σαρακοστή στη ζωή μας

Αλλά τότε, μπορούμε άραγε να ξαναβρούμε και να ξανακάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή μια πνευματική δύναμη για την καθημερινή πραγματικότητα της ύπαρξής μας; Η απάντηση σ' αυτή την ερώτηση εξαρτάται πρώτα πρώτα - θα έλεγα και μοναδικά - από το αν επιθυμούμε να πάρουμε στα σοβαρά τη Μεγάλη Σαρακοστή ή όχι

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ἡ νηστεία λοιπὸν γι' αὐτοὺς ποὺ τὴν προτι­μοῦν εἶναι ὠφέλιμη ὅλον τὸν χρόνο, διότι ἡ δαιμο-νι­κὴ ἐπήρεια δὲν ἀποθρασύνεται κατὰ τοῦ νησ-τεύοντος καὶ ἐπὶ πλέον οἱ φύλακες ἄγγελοι τῆς ζωῆς μας μὲ περισσότερη φιλοπονία παραμένουν σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ τὴν νηστεία ἔχουν ἀποκαθαρθῆ

ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μού άρεσε πολύ ή σκητιώτικη ζωή, οί άκολουθίες οί αγρυπνίες μέσα στούς μικρούς Ναούς τών σπιτίων, καθώς επίσης καί οί Κυριακάτικες Λειτουργίες στό «Κυριάκό», στίς όποιες συγκεντρώνονταν όλοι οί πατέρες τής Σκήτης, αλλά μέ ενθουσίαζε καί όλη ή αναστροφή μαζί τους

Προτάσεις Μελέτης

Λόγος Περί Μετανοίας Λόγος Περί Μετανοίας

«Ἀποδεικνύει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή Μετάνοια καί ποιά εἰναι τά ἀποτελέσματά της καί ποιά εἶναι τά σημεῖα τῆς ἀληθινῆς συγχωρήσεως τῶν ἁμαρτημάτων ἀπό τόν Θεό.


ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ) ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)

Τὸ φο­βε­ρώ­τε­ρο μυ­στή­ριο πού ὑ­πάρ­χει στὸν ἄν­θρω­πο καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μὲ βά­σι τὴν πα­ρά­δο­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων.


 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες, καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή. Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος ἹερομονάχουΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ὅ­πως ὅ­ταν φαί­νε­ται μί­α ἀ­στρα­πή δέν χρει­ά­ζε­ται νά ἐ­ξε­τά­σου­με ἂν φά­νη­κε, ἔ­τσι ὅ­ταν συμ­βῆ ἡ δεύ­τε­ρη πα­ρου­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ, δέν χρει­ά­ζε­ται νά ἐ­ξε­τά­ζου­με, ἂν ἦρ­θε ὁ Χρι­στός. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 

Τῷ αὐτῷ μηνί KH΄, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Βασιλείου, συναθλητοῦ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα ἡ σωφρονεστάτη, κατά τήν Θεσσαλονίκην ἐν ταῖς βασάνοις τελειοῦται, ἐν ἔτει 1751.

 

 

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης