EN Καλάθι αγορών

Τελευταία άρθρα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΣΥΡΟ

Εκεῖνοι πού ὄντως πιστεύουν στόν Θεό δέν ζητοῦν ἀπ' Ατόν «δῶσε μας αὐτό» ἤ πάρε αὐτό ἀπό μᾶς, οὔτε φροντίζουν γιά τόν ἑαυτό τους, ἐπειδή αἰσθάνονται στή ζωή τους τήν πατρική Πρόνοια τοῦ Θεοῦ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Και επειδή το παρεκκλήσι αυτό βρίσκεται κοντά στην Πόρτα της Μονής ωνομάσθηκε και η Εικόνα αυτή Πορταΐτισσα. Μπροστἀ στην εικόνα αυτή αναρίθμητα θαύματα έχουν γινει και γίνονται ανάλογα με την πίστι και την ευλάβεια εκείνων που επικαλούνται την Παναγία για βοήθειά τους.

Ο ΠΟΝΟΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Ἂν ἡ σωτηρία μᾶς ἐξαρτόταν μόνον ἀπὸ μία ἄτυπη ἐξομολόγησι χωρὶς συναίσθησι τοῦ τί γίνεται, τότε καὶ οἱ πιὸ ἀναίσχυντοι καὶ ἀδιάντροποι ἁμαρτωλοί, ποὺ καυχῶνται γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ τὶς διήγουνται στὶς φιλικές τους συντροφιὲς σὰν κάποιο παιγνίδι, ἐκεῖνοι θὰ ἦταν προετοιμασμένοι γιὰ τὴν ἐξομολόγησι καλλίτερα ἀπὸ ὅλους.

Η προσευχή του Αγίου Όρους χθές και σήμερον

Mε την γλυκυτάτην επίκλησιν και πρόσκλησιν "Iησού", μαρτυρούμεν, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο σωτήρ ημών, και ευγνωμόνως τον ευχαριστούμεν, διότι μας ητοίμασε ζωήν αιώνιον

Προτάσεις Μελέτης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Θεωρεῖται ὡς τό ἄριστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.


ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΜΟΙ Α΄-ΣΤ΄

Α΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Β΄ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Δ΄ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ε΄ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤ΄ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή. Ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται εἶ­ναι νε­κρός, δι­ό­τι δέν ἔ­χει ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τήν πη­γή τῆς ζω­ῆς, τόν Θεό. Καί ὅ­πως τά φυ­τά πού δέν πο­τί­ζον­ται, μα­ρα­ί­νον­ται καί ξη­ρα­ί­νον­ται, ἔ­τσι καί ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται μα­ρα­ί­νε­ται καί ξη­ρα­ί­νε­ται πνευ­μα­τι­κά.Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου

Ἀγαπητοί Ἐπισκέπτες,

καί έν Χριστῶ Αδελφοί,

Ἡ σημερινή τεχνολογία μᾶς ἐπιτρέπει νά μεταδώσουμε τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης διά μέσου τοῦ Internet. Ή Ορθοδοξία μαρτυρεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτῆρα, διδάσκοντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ  καί καλεῖ ὅλον τόν κόσμο στήν συμμετοχή αὐτή.

Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισμός συνεχίζει τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀκολουθῶντας τήν πίστη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τής Ἐκκλησίας γία τήν πορεία μας στήν οὐράνια ζωή. Προσφέρουμε τήν εὐγνωμοσύνη στούς ἐπισκέπτες μας καί ἐλπίζουμε νά εἶναι πρός ὄφελος ὅλων ἡ ἰστοσελίδα μας.

Μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη

Συνοδία Σπυρίδωνος ἹερομονάχουΜΗΝΥΜΑΤΑ

"Φταῖς δέν φταῖς, ἅμα θέλης νά δῆς

πρόσωπο Θεοῦ,

πρέπει νά δέχεσαι τήν ἀδικία".

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 

Τῷ αὐ­τῷ μη­νί KΔ΄, μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Κλή­μεν­τος Ἐ­πι­σκό­που Ρώ­μης.  Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Πέ­τρου Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας

 

 

Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης