ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

slide-ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑ, ΝΕΑ ΚΑΙ ΒΙΟΥΣ ΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

slide-ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ

Συ­νέ­χεια τοῦ ἑ­ξά­το­μου Συ­να­ξα­ρισ­τῆ τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­δή­μου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του († 1809) εἶ­ναι ὁ πα­ρών τό­μος, πού πε­ρι­λαμ­βά­νει νε­ώ­τε­ρους Βί­ους Ἁ­γί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας ἀ­π’ ὅ­λο τόν κό­σμo

slide-ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΟΣ

Νέος Παράδεισος

Λόγοι Διάφοροι & Βίοι Αγίων

slide-Νέος Παράδεισος

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ( Α' ΤΟΜΟΣ)

Η έκδοση του “Φιλοκαλικού Ταμείου” έχει ως σκοπό την συγκέντρωση και ταξινόμηση-χωρισμό σε νοηματικές ενότητες (όπου απαιτείται), κατά θέμα, των κειμένων στα έργα των Νηπτικών Πατέρων των πέντε τόμων της συλλογής “Φιλοκαλία”, και την απόδοσή τους στην νεοελληνική.

slide-ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ( Α' ΤΟΜΟΣ)
Προτάσεις Μελέτης
left right

ΣΥΝΑΞΑΡΙ6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φωτίου του Μεγάλου (10, πατριάρχου Κων/πόλεως (†891). Βουκόλου επισκόπου Σμύρνης († α΄αι.). Μαρτύρων Φαύστης και των συν αυτή Ευιλασίου και Μαξίμου. Ιουλιανού τουιατρού, Σιλουανού του εν Εμέση. Φαύστου και Βασιλείου του εν τοις «Δαρείου». Νικηφόρου και Περγέτου. Οσίων Απρίωνος επισκόπου Κύπρου. Βαρσανουφίου και Ιωάννου του επικαλουμένου προφήτου. Ιωάννου του εν «Λυκώ» και Ιακώβου.


(1)O Μέγας Φώτιος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες μορφές της εκκλησιαστικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Γεννήθηκε το 820 από πλούσια οικογένεια, η οποία αγωνίσθηκε για την τιμή και την αποκατάσταση των αγίων εικόνων. O Φώτιος έκανε λαμπρές σπουδές και αρίστευσε στα γράμματα και τις επιστήμες. Διακρίθηκε για την ευφυΐα του, την πολυμέρεια και πολυμάθεια του , την ευθεία και αντικειμενική κρίση και το ήθος του χαρακτήρα. Στην αρχή υπηρέτησε και διέπρεψε σε ανώτατα πολιτικά αξιώματα, όταν όμως ο Πατριάρχης Ιγνάτιος απομακρύνθηκε από το θρόνο του με βίαιο τρόπο, ο Φώτιος αποτέλεσε τη μόνη ελπίδα εξόδου της εκκλησίας από την κρίση. Μέσα σε έξι ημέρες χειροτονήθηκε «αθρόων» διάκονος πρεσβύτερος και επίσκοπος και έθεσε το αξίωμά του και τη ζωή του, στην υπηρεσία της εκκλησίας. Αγωνίστηκε με πάθος κατά των ποικιλώνυμων εχθρών της Εκκλησίας και ιδίως κατά των καινοτομούντων παπικών, φθάνοντας ως και την καθαίρεσιν του πάπα Νικολάου. Όμως, ο αυτοκράτορας Λέων του στέρησε τον πατριαρχικό θρόνο και ο άγιος θα τελείωσε την πολυτάραχη ζωή του, εξόριστος σε κάποιο μοναστήρι πού το ονόμαζαν, των Αρμενίων. Υπήρξε ένας εκ των μεγαλυτέρων εκκλησιαστικών συγγραφέων, συγγράψας έργα δογματικά, αντιρρητικά, ερμηνευτικά, ηθικά, ασκητικά, καθώς και επιστολές, ύμνους. Για την όλη του παρουσία στην Εκκλησία εκλήθη «Μέγας».

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

῾Η Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν καλῶν ἔργων καὶ ἀρετῶν καὶ ἐξορίζει μακρυὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὰ σκοτεινὰ πάθη·ἀπόκτησε αὐτήν, καὶ πρὶν νὰ ἀποθάνης θὰ ἀποκτήσης ψυχὴ ἀγγελικήϛ. ῾Η Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ εἶναι θεϊκὴ ἀγαλλίασις. Εἶναι πολύτιμη σὰν ξίφος. Κανένα ἄλλο πνευματικὸ ὅπλο δὲν δύναται νὰ ἀναχαιτίση τόσο ἀποτελεσματικὰ τοὺς δαίμονας· κατακαίει αὐτούς, ὅπως ἡ φωτιὰ τὰ βάτα.

Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ 

 

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης