Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Βέβαια τὸ πρῶτο μέλημα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τοῦ σωστοῦ συντρόφου. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα συνδέεται στενά, κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἱερῶν Πατέρων

slide- Η Οικογένεια κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον γνωστὰ ἒργα τοῦ ἁγίου, τὸ ὁποῖο ἒχει βοηθήσει ἀμέτρητες ψυχές στὸν Ἀόρατο Πόλεμο, τὸν ὁποῖο διεξάγουν κατὰ τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ.

slide-Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;

slide- Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σέ ἁπλό καί κατανυκτικό Βυζαντινό ὕφος. Σελ. 660

slide-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΣΚΑΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΔΟΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ.

slide-ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Προτάσεις Μελέτης
left right

ΜΥΝΗΜΑΤΑ

Το καλυτερο φαρμακο για την καθε δοκιμασια μας ειναι η μεγαλυτερη δοκιμασια των συνανθρωπων μας, αρκει να την φερουμε στον λογισμο μας.

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

Μὴ δι­α­κό­πτης τὸν λό­γο ἐ­κεί­νου ποὺ ὁ­μιλεῖ καὶ ἀν­τι­λέ­γεις ὡς ἀ­παί­δευ­τος, ἀλ­λὰ νὰ εἶ­σαι σὰν σο­φὸς στα­θε­ρός. Ὅ­που κι ἂν βρε­θῆς, νό­μι­ζε τὸν ἑ­αυ­τό σου μι­κρό­τε­ρο καὶ ὑ­πη­ρέ­τη τῶν ἀ­δελ­φῶν σου. (Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης