ΤΑ ΠΑ­ΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

ΤΑ ΠΑ­ΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.                                  

Μί­α μι­κρή συμ­πυ­κνω­μέ­νη ὁ­μι­λί­α πού ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τά ψυ­χι­κά πά­θη τοῦ ἀν­θρώ­που. Πῶς ἐμ­φα­νί­ζον­ται, ἀ­πό ποῦ προ­ερ­χον­ται καὶ πῶς πρέ­πει νά ἀν­τι­με­τω­πι­σθοῦν. Μᾶς ἀ­παν­τοῦν οἱ ἅ­γιοί μας, ἀλ­λά καί ἡ πεῖ­ρα τῶν συγ­χρό­νων Πα­τέ­ρων τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας μας. 7η ῎Εκ­δο­σις. Σε­λί­δες 48.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης