ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΤΟΜΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄)
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Ἀ­πὸ τὰ πράγ­μα­τα ποὺ μᾶς δό­θη­καν ἀ­πὸ τὸν Θε­ὸ γιὰ χρῆ­σι, ἄλ­λα ἀ­πὸ αὐ­τὰ βρί­σκον­ται μέ­σα στὴν ψυ­χή, ἀλ­λὰ στὸ σῶ­μα, καὶ ἄλ­λα ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸ σῶ­μα∙ γιὰ πα­ρά­δειγ­μα μέ­σα στὴν ψυ­χὴ βρί­σκον­ται οἱ δυ­νά­μεις αὐ­τῆς∙ στὸ σῶ­μα τὰ αἰ­σθη­τή­ρια ὄρ­γα­να καὶ τὰ ὑ­πό­λοι­πα μέ­λη∙ ἐ­νῶ γύ­ρω ἀ­πὸ τὸ σῶ­μα βρί­σκον­ται οἱ τρο­φές, τὰ κτή­μα­τα καὶ τὰ ὑ­πό­λοι­πα
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης