ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ,
Έχετε 0 προϊόντα στο καλάθι
Ποσότητα:

Μέ τόν ἴ­διο τρό­πο εἷ­ναι γραμ­μέ­νο καί τό ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ, ἤ­τοι εὑ­ρε­τή­ριον τῶν ἁ­πά­ντων τοῦ ἁγ. Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Θε­ο­λό­γου, μέ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ, ΒΕ­ΠΕΣ καί τήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ M­I­G­ΝΕ μέ τήν δι­α­φο­ρά ὅ­τι γιά κά­θε λῆμ­μα ὑ­πάρ­χει καὶ ἡ ἀ­πό­δο­σις στὴ νε­ο­ελ­λη­νι­κή. Ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πό 932 σε­λ., πε­ρι­έ­χει πε­ρί­που 430 θέ­μα­τα καί πά­νω ἀ­πό 2000 πα­ρα­πομ­πές. 2η Ἔκ­δο­σις.
banks
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης